Thumb e2518096a5c612397f5c8005032d47bda30d56f6
F4d08930a93ae03579eab69fd9d4c6e898875190

Silverfit .

Wij collecteren omdat:

ons bedrijf o.a de SilverFit Alois maakt, waar mensen met dementie veel mee kunnen doen, op allerlei gebieden.
Wij willen persoonlijk ook iets betekenen voor hen.

21

donaties

€ 1.180

ingezameld