Thumb 8a3a71213c3483fd27fe41e6cfd50282d4ffd17d
F4d08930a93ae03579eab69fd9d4c6e898875190

Buise van Soest Makelaars .

Wij collecteren omdat:

Wij voor 2019 Alzheimer Nederland omarmen als goed doel. Wij vinden het belangrijk om een deel van onze winst aan te wenden voor een goed doel. Het spreekt voor zich dat dementie een steeds grotere rol gaat spelen in onze maatschappij. Wij helpen graag om onderzoek mede mogelijk te maken. Dat doen we door een online collectebus te initiëren, maar ook om zelf fysiek te collecteren en eveneens een aantal donaties te doen. De eerste € 1.000,- storten wij in de online collectebus en hopen dat onze relaties eveneens een duit in het zakje willen doen. Samen sterk en samen in actie voor Alzheimer Nederland!

13

donaties

€ 1.620

ingezameld