Thumb 1ec7303f6252ee28df06ec3c9d8698273c65d52d
F4d08930a93ae03579eab69fd9d4c6e898875190

Animo .

Wij collecteren omdat:

we Alzheimer Nederland willen helpen hun droom te realiseren: dementie voorkomen of genezen. Daar is veel onderzoek voor nodig. In Nederland krijgt 1 op de 5 mensen Alzheimer of een andere vorm van dementie. We krijgen er dus allemaal op een of andere manier mee te maken. In de collecteweek hebben wij niet alleen een online collectebus, maar gaan er ook diverse Animo medewerkers de straat op om te collecteren!

Doneren via de online collectebus kan nu!

16

donaties

€ 487

ingezameld